Kroniki Akaszy

Kroniki Akaszy

KRONIKI AKASZY

Czy zdarza Ci się słyszeć swój wewnętrzny głos? Dusza kontaktuje się z nami w subtelny sposób. Czasami przejawia się to podczas snu lub medytacji, jak również możemy odbierać ten głos wykonując czynności dnia codziennego. Są różne techniki komunikacji z naszą duszą i duchowymi przewodnikami. Dla mnie najskuteczniejsze jest wchodzenie w pole serca i odczytywanie Kronik Akaszy z tego poziomu. Przebywanie w przestrzeni bezwarunkowej miłości jest najpiękniejszym doświadczeniem, jakie mogę doznawać w moim ciele.

W sanskrycie Akasha oznacza eter.

Kroniki Akaszy  to przestrzeń eteryczna, energetyczna, w której jest zapis wszystkiego od początku naszego istnienia.

Gabrielle Orr

Rzeczy materialne posiadają formę, jak istoty ludzkie, książki, drzewa, a nawet pieniądze.
W skład rzeczy niematerialnych wchodzą nasze myśli, emocje, kreacje oraz energie wszystkich rzeczy materialnych. Innymi słowy, w polu Kronik Akaszy zawarte jest wszystko. Nic nie jest zagubione lub przeoczone. Pole Kronik jest fundamentem i esencją wszelkich rzeczy.

Gabrielle Orr napisała książki: “Kroniki Akaszy Jedyna Prawdziwa Miłość” – praktyczny przewodnik do twoich Kronik Akaszy oraz “Kroniki Akaszy Jesteś cudem!” – zrozumienie własnej mocy. W Polsce organizowane są również warsztaty prowadzone przez Gabrielle –  Wejście do Kronik Akaszy.

Jak najlepiej sformułować pytanie?

Fragment z książki: “Kroniki Akaszy Jedyna Prawdziwa Miłość” Gabrielle Orr

Pytania, które zadajesz w Kronikach Akaszy, mają szczególną jakość i wibrację. Im wyższa i czystsza intencja oraz wibracja, tym łatwiej otrzymać i zrozumieć odpowiedź. Sformułuj treść każdego pytania wokół wybranego wyzwania lub problemu. Dobre pytania są jasne, nawet wtedy, gdy dotyczą zagadnień ogólnych. Zadaj jedno pytanie główne na temat wyzwania, które przed Tobą stoi, a potem kilka pytań pomocniczych, aby wyjaśnić odpowiedź. Stawianie pytań w formie powinno się nie przynosi zbyt wielu korzyści, ponieważ wskazuje na oczekiwania oraz na przyszłą manifestacje z punktu widzenia zakotwiczonego w przeszłości. Na przykład: Czy powinnam wrócić do pracy w szkole, aby podnieść swoje dochody? Czy powinnam przeprowadzić się do innego regionu, aby wyzwolić się od przeszłości?

Oto kilka przykładów, jak zadawać pytania przynoszące największe korzyści:
 • Jaka wiedza jest dla mnie najważniejsza na tym etapie życia?
 • Co potrzebuję wiedzieć, aby dostosować się do celu mojej duszy?
 • Co potrzebuję wiedzieć, aby pamiętać, kim naprawdę jestem i co przyszłam tu zrobić?
 • Co potrzebuję wiedzieć, aby odnieść największą korzyść z tego wydarzenia/spotkania/relacji/inwestycji?
 • Czy jest coś, od czego potrzebuję się uwolnić (osąd, lęk, obawa, przesąd), aby odnieść największą korzyść z tego wydarzenia/spotkania/relacji/inwestycji?
 • Czego uczy mnie ta sytuacja?
 • Jak mogę się uwolnić od tego problemu lub wyzwania?
 • Co potrzebuję wiedzieć, aby doświadczyć spokoju i równowagi w swoim życiu?
 • Co potrzebuję wiedzieć, aby osiągnąć powodzenie?
 • Jakie przyczyny leżą u podłoża zmian w moim zdrowiu?
 • Co potrzebuję wiedzieć, aby zmienić te przyczyny oraz stworzyć zdrowie i dobrostan w swoim życiu?
 • Jaki jest cel moich związków i jak mogę się dopasować do tego celu?

Jak wejść w pole serca?

Ja wyobrażam sobie, że wdycham i wydycham powietrze moim sercem, tak jak by to ono oddychało. Skupiam całą swoją uwagę w ten obszar mojego ciała. Po chwili pojawia się przyjemne ciepło, uczucie wewnętrznego spokoju i miłości. Podczas początkowej praktyki można dodatkowo wyobrażać sobie miłe obrazy lub wspomnienia z życia. Potęguje to  poczucie wewnętrznej radości i ułatwia odczuwanie miłości oraz jedni ze wszystkim.

Miłej praktyki!

Na ten moment nie przeprowadzam sesji z odczytem z Kronik.